Ana SayfaTürkiyeAhmet Davutoğlu: Parti kuramaz dediler, kurduk. Kursa da örgütlenecek insan kaynağı bulamaz...

Ahmet Davutoğlu: Parti kuramaz dediler, kurduk. Kursa da örgütlenecek insan kaynağı bulamaz dediler, 51 ilimizde ve 105 ilçemizde başkanlarımızı atadık!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, her pazartesi olduğu gibi kamera karşısına geçerek gündemi değerlendirdi. Gelecek Partisi liderinin kişisel sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan program, binlerce kişi tarafından anlık olarak takip edildi.

İstatistiklerde gözlenen iyileşme hepimizde ümit doğurdu

Ahmet Davutoğlu, düşüş trendine giren salgınla ilgili olarak şunları söyledi: “Ramazan ile birlikte koronavirüs vakaları ile ilgili istatistiklerde gözlenen iyileşme hepimizde ümit doğurdu. Ramazan ayının sonuna kadar bu trendin artarak devam etmesini diliyorum. Ancak bunun gerçekleşebilmesi de hepimizin tam bir dikkat ile Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine uymamıza bağlıdır. Bu iyi haberler için öncelikle sağlık çalışanlarımıza minnet borçluyuz. Onlar bu fedakarlıkları ile Çanakkale Savaşı’nın sıhhiye birliklerinin mirasçıları olduklarını göstermişlerdir.”

Sağlıkta şiddet yasası olumlu ama eksik

Sağlık’ta şiddet konusunda çıkan yasa olumlu olmakla birlikte daha özenli hazırlanabilirdi. Ayrıca yasanın çıktığı hafta bir valinin yaptığı açıklama meselenin sadece bir yasa meselesi değil bir zihniyet ve duyarlılık meselesi olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu pandemi süreci Sağlık Bakanlığının bir sektör bakanlığı değil, kamunun en asli ve öncelikli hizmet alanı olduğunu göstermiştir. Adalet Bakanlığı devletin, Sağlık bakanlığı toplumun gelecek teminatıdır. Partimizin programında Sağlık alanının sektörel bölümlerden alınıp insan haklarının bir parçası olarak hemen girişte ele alınmış olması bu temel yaklaşımımızın bir yansımasıdır. Bu tecrübe ışığında Sağlık hizmetlerinin tıp eğitiminden klinik  tedaviye kadar tümüyle gözden geçirilmesi zaruridir. Tıp fakültelerimizin rahmetli Cemil Taşçıoğlu neslinin hekimlik ahlakını ve kalitesini gelecek nesillerde yaşatacak şekilde yeniden yapılandırılması şarttır. Bugün bu krizde sağlanan başarı öncelikle o nesilden intikal eden hekimlik kalitesinin ürünüdür. O nesle saygının gereği olarak bir geleneği temsil eden Çapa Tıp Fakültesi tarihi mekanında çağdaş bir altyapıya kavuşturularak yaşatılmalıdır.

Bu çerçevede gözden geçirilmesi gereken en önemli yapısal konulardan birisi performans değerlendirme sistemidir. Temelde doğru bir zemine dayanan bu sistem yaşanan tecrübelere ve ihtiyaçlara göre yeniden tanzim edilmelidir. Sadece nicelik üzerine değerlendirme yapan performans sistemi, hizmet kalitesi ve özellikli hizmet kriterini göz ardı etmemelidir. Pandemi öncesi performans sistemi incelendiğinde, hizmet puanı en düşük olan birimler içerisinde ilk sıralarda Enfeksiyon Hastalıkları ve Göğüs Hastalıklarının yer aldığı görülecektir. Halbuki, bugün tüm sağlık kurumlarında ve Bilim Kurulunda bu iki branş uzman ve akademisyenlerin tüm süreci başarı ile yönettiği gözlenmektedir.

Bu süreçte gerek performans değerlendirmesi gerekse kadirşinaslık açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ta sağlık hizmetinin bir bütün olduğu gerçeğidir. Sağlık çalışanları denilince öncelikle aklımıza doktor ve hemşireler gelmektedir. Ancak hastaya sağlık hizmetinin sunumunda temizlik, hasta nakli, yatan hastanın öz bakımı gibi konularda hizmet veren hasta bakıcı statüsündeki çalışanlar ve hastane güvenlik görevlileri göz ardı edilmektedir. Bu grup çalışanlar en az doktor ve hemşireler kadar yüksek risk grubundadır. Hasta bakıcılar ve temizlik personeli sağlık çalışanı statüsünde kabul edilmeli ve performansa dayalı ödeme sisteminde de görev tanımları yapılmalıdır. Sağlık hizmeti verenlere hiyerarşik bir şekilde değil bir ekip mantığı ile yaklaşılmalıdır.

Sağlık sistemi ile ilgili diğer bir konu da kamuda ve özel sektörde hizmet veren doktorlar arasında yaşanan ayrımdır. Corona pandemi sürecinde İstanbul başta olmak üzere özel sektörde çalışan bazı doktorlar zorunlu ücretsiz izne ayrılmak durumunda bırakılmışlardır. Özel hastaneler sağlık hizmetlerini sadece Covid tedavisi ile ilgilenen doktorlarla yürütmekte ve diğer branş hekimleri mesai yapamamaktadır. Sağlık Bakanı bu konu ile ilgili kendisine iletilen soruya böyle bir durum olmadığı şeklinde son derece yüzeysel bir cevapla ilgisiz kalmıştır. Şehir hastanelerinin devreye girmesinin gerektirdiği ihtiyaç da göz önünde bulundurularak özel sektörde mağdur olan doktorlarımıza açıktan atama imkanı verilmelidir.

Parti kuramaz dediler, kurduk. Kursa da örgütlenecek insan kaynağı bulamaz dediler, 50 ilimizde ve 105 ilçemizde ilçe başkanlarımızı atadık

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin teşkilatlanma çalışmalarına da değinerek şu ifadeleri kullandı: “Sorumlu bir muhalefet anlayışı içinde yanlış gördüğümüz hususları açık ve net bir tavırla eleştirdik, doğru gördüğümüz adımları da destekledik. Krizin ilk anından itibaren siyasi tarihimizde bir ilk olarak kurduğumuz gölge kabinedeki bütün arkadaşlarımın katkılarıyla sistematik çözüm önerilerimizi de kamuoyu ile paylaştık. Bu ülke hepimizin. Bize karşı ne  çapta medya ambargosu uygulanırsa uygulansın, intikam hissi ile bize, sevdiklerimize, bizimle ilişkilendirilen kişilere ve  kurumlara ne kadar baskı yapılırsa yapılsın  doğru bildiğimizi söylemeye, önerilerimizi dile gerilemeye devam edeceğiz. Sergilediğimiz ilkeli muhalefet anlayışı kısa sürede takdir topladı. Biz muhalefeti olmayı iktidar alternatifi olmanın bir aşaması olarak görüyoruz. Çalışmalarımızı “biz Türkiye’yi yönetiyor olsaydık ne yapardık?” sorusuna cevap arayarak sürdürüyoruz. Bugünkü yönetimin uygulamalarından memnun olmamakla birlikte alternatif yokluğundan şikayet eden vatandaşlarımızdan son dönemdeki tempolu ve ilkeli çalışmalarımız dolayısıyla yoğun takdir mesajları alıyoruz. Zor bir süreçte adım adım ilerliyoruz. Bize parti kuramaz dediler, kurduk. Kursa da örgütlenecek insan kaynağı bulamaz dediler, Anadolu’nun bağrından çıkan yiğit insanlarla izolasyon şartlarında 50 ilimizde il başkanlarımızı, 105 ilçemizde ilçe başkanlarımızı atadık. Parti kursalar da iktidar alternatifi olamazlar dediler, korona salgını dolayısıyla yaptığımız sistematik ve bütüncül önerilerle elinde her türlü bilgi ve kurum kaynağı olan iktidardan daha hazırlıklı olduğumuzu herkes gördü. Hiç kimse karamsarlığa kapılmamalıdır. Kısa sürede muhalefetin nasıl yapılacağını gösterdiğimiz gibi önümüzdeki dönemde de sağlam adımlarla Türkiye’de insan haklarına saygılı, demokratik, adil, şeffaf ve etkin bir yönetimin nasıl  olacağını da ortaya koyacağız.”

Biz olsaydık ne yapardık?

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi’nin her an iktidara gelecekmiş gibi meselelere bütüncül bir perspektifle yaklaştığını, her sorun ve kriz için mutlaka çözüm önerisi getirdiğini sözlerine eklerken, şunları da söyledi: “11 Mart’ta Sağlık Bakanı’nın ilk vakayı ilan etmesinden sonra acil dönem için önerilerimizi daha CB dahil hiçbir yetkili ve siyasi parti açıklama yapmadan önce 16 Mart’ta sistematik bir bütünlük içinde açıkladık, bu önerileri 23 Mart’ta detaylandırdık. Hakkaniyetli davranmalıyız. Önerilerimizin bir kısmı hükümet tarafından da daha sonra benimsendi. Ancak uygulamaların sistematik bütünlükten yoksun olması, etki analizi yapılmadan fevri kararların alınması ve kriz yönetiminin yönteminden habersizlik her anı son derece değerli olan bu kritik dönemin doğru bir şekilde yönetilmesini imkansız kılmıştır.”

            •          Bütün dünyada bizim önerilerimiz yönünde adımlar atılırken hükümet 100 milyar dolar olarak açıkladığı, daha sonra 200 milyara yükselttiği paketin hangi yöntemlere kullanacağını ortaya koymadan ve şeffaflıktan uzak bir yaklaşım benimsedi. Bugün bu kaynağın hangi yöntem ve önceliklerle dağıtılacağı bu fonu kullanması beklenen taraflarca da meçhuldür. Tam bir kafa karışıklığı söz konusudur.

            •          Biz bu paketin öncelikle krizden en çok etkilenen işsizlere, kayıtlı ve kayıtsız işçilere, esnafa, çiftçilere sosyal destek, kira ödemeleri, doğalgaz ve su faturaları ile ilgili hibe şeklinde dağıtılması gerektiğini söyledik.

            •          Onlar hibe yardımlarından ve doğrudan desteklerden kaçınarak kredi ötelemelerine yönelip problemin birkaç ay ötesine daha da birikmiş bir şekilde ertelenmesi yolunu tercih ettiler.

            •          Bu konuda da dünyadaki genel uygulamalarda bizim yaklaşımımızı teyit ederken, hükümet daha sonra 200 milyar TL’na çıkartılan kaynağın sadece 20 milyar TL’nı doğrudan halka hibe şeklinde vermektedir.

            •          Bu noktada çarpıcı bazı karşılaştırmalar yapmak istiyorum.

            •          Mali genişleme temelde 3 farklı biçimde yapılabiliyor. Bunlar;

1)Doğrudan Mali Destekler, yani Bütçeye anında etki eden direk harcamalar.

2)Erteleme Destekleri, yani Vergi ve sosyal güvenlik ödemelerinin ötelenmesi

3)Kredi, Garanti ve Likidite Destekleri

            •          ABD ve AB ülkelerinde devletin korona krizi nedeniyle yaptığı 1. grup “doğrudan mali desteklerin” milli gelire oranı ortalama %2,5 düzeyinde. Aynı ülkelerde 2. grup “erteleme desteklerinin” milli gelire oranı ise %5,9. Kredi/garanti/likidite biçiminde sağlanan 3.grup destekler için ise aynı oran %10,4 düzeyinde.

            •          Peki bizim 200 milyar TL’lik kalkan paketimizde durum nasıl? Neler var bu 200 milyar TL’de?

-KGF destekli İşe Devam Kredisi, 107 milyar TL

-Esnaf Destek Kredileri (Paraf dahil), 17 milyar TL

-Vatandaş için Temel İhtiyaç Kredileri, 22 milyar TL

            •          Sözün özü; Ekonomiye kalkan olacak 200 milyar TL’lik desteğin yaklaşık %75’i “KREDİ”. Peki ya kalan %25 veya 50 milyar TL? Şeffaf bir biçimde ve bütünlükçü bir yaklaşımla ele alınmadığı için tam bilemiyoruz bu sorunun cevabını. Ancak basına yansıyan açıklamalara baktığımız zaman;

-Emekli maaş minimum tutarının 1500 TL’ye çıkarılması,

-Sağlık çalışanlarına performans ödemesinin tavandan yapılması,

-İhtiyaç sahibi ailelere sosyal yardımlar,

-İşverenlere asgari ücret desteğinin devamı, için bütçeden yapılan harcamaların 15 milyar TL civarında olduğu görülüyor.

            •          Bunlar dışında bütçeye doğrudan etkisi olmayan, çalışanlardan ve işverenlerden yıllarca yapılan kesintilerle oluşturulan İşsizlik Fonundan karşılanacak bazı ödemeler de var. Hükümet tarafından yapılan açıklamalardan Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon çalışanın başvurduğunu biliyoruz. Bunlardan kaçının ödeneğe hak kazandığı ise belirsiz. Kısa Çalışma Ödeneği tüm çalışanlar için en düşük değerden yapılsa bile, aylık maliyet 5,2 milyar TL düzeyinde gerçekleşecek. Torba kanun teklifi ile getirilen günlük 39 TL’lik ücretsiz izin ödemeleri için ise şu anda başvurular alınıyor.

            •          Bütün bu bilgiler ışığında 200 milyar TL gibi ciddi bir büyüklüğe sahipmiş gibi görünen istikrar kalkanı paketinin “yalnızca 20 milyar TL’lik” kısmının doğrudan mali destek olduğunu görüyoruz. ABD ve AB ülkelerinde milli gelirin %2,5’i düzeyinde olan doğrudan destekler ülkemizde milli gelirin yalnızca %0,4’ü!!

            •          Krizin ilk gününden bu yana yaşanmakta olan süreci doğru okumanın önemini anlatmaya çalışıyoruz. Uzun vadeli istikrara zarar vermeden, “hedefe yönelmiş”, “şeffaf ve hesap verebilir” bir çerçeveye bağlı kalarak, “olağanüstü ve geçici” tepkiler verilmeli diyoruz.

            •          Ama görünen, Hükümet tüm dünyanın aksine daha fazla kredi!! ile sorunu aşabileceğine inanmakta ısrar ediyor.

            •          Daha fazla kredi daha fazla faiz ve daha borçlu hanehalkı anlamına geliyor. Faize savaş açtığını söyleyenlerin bu kriz döneminde bile halka faiz yükü bindirmeye çalışmaları hazindir.

            •          Şu anda fark edilmeyen bu yük bu kredi ödemelerinin günü geldiğinde devasa bir problem olarak halkın önüne gelecektir.

            •          Çağrımız açıktır: Bu parasal ve mali genişlemede öncelik fakir halk kesimlerine doğrudan destekler olmalıdır. ABD ve AB’de uygulanan milli gelirin %2.5 nun ülkemiz için karşılığı takriben 20 milyar dolar yani 140 milyar TL dır. Şu anda planlanan doğrudan desteklerin 20 Milyar TL olduğu göz önüne alınırsa aradaki fark ortaya çıkar.

            •          Bu örnekler dahi hükümetin yaklaşımı ile bizim yaklaşımımız arasındaki farkı ortaya koymaktadır.

            •          Şu anda desteklenmesi gerekenler geniş halk kesimleridir; bu fon şeffaf olmayan kaynak aktarımlarına kullanılmamalıdır.

            •          Bu acil müdahale döneminde yapılan hatalar kısa, orta ve uzun vadede büyük bedeller olarak önümüze gelecektir.

            •          Bugün hükümete bir çağrıda daha bulunmak istiyorum:

            •          Önümüzdeki dönemde hatalı ve fevri kararlardan korunabilmek için acil müdahale dönemi sonrası ile ilgili aylara indirgenmiş kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları hazırlayın ve açıklayın.

            •          Krizin ümit ettiğimiz gibi önce yavaşlaması sonra da Ramazan sonu gibi durması öngörülüyorsa dört aşamalı bir plan hazırlanmalı ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır

Takip Et

20,116BeğenenlerBeğen
17,701TakipçilerTakip Et

Benzer Haberler

Editörün Seçtikleri