Ana SayfaTürkiyeAnanayasa Mahkemesi'nden flaş af kararı

Ananayasa Mahkemesi’nden flaş af kararı

Anayasa Mahkemesinin afla ilgili aldığı karar tartışma yaratacağa benziyor. CHP 90 bin kişinin tahliyesini sağlayan kanunla ilgili 'iptal' kararı verilmesini istemişti.

Anayasa Mahkemesinin afla ilgili aldığı karar tartışma yaratacağa benziyor. CHP 90 bin kişinin tahliyesini sağlayan kanunla ilgili ‘iptal’ kararı verilmesini istemişti.

CHP, cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine ilişkin 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un “şekil bakımından iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına” karar verilmesini istemişti.

İnfaz yasasının bazı maddelerinin “af” sonucu doğurduğunu savunan CHP, “TBMM’de Anayasa’nın öngördüğü 5’te 3 çoğunluğa ilişkin usul şartı yerine getirilmediği için düzenlemenin şekil yönünden iptali”ni talep etmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, 17 Temmuz’daki gündem toplantısında, başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı. Genel Kurul, infaz yasasıyla ilgili “şekil yönünden” yapılan başvuruyu reddetti. Kararın 7 üyenin karşı oyuna karşı 9 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi. Oylamada bir üye daha farklı yönde oy kullansaydı, AYM Başkanının oyu iki oy sayılacağı için CHP’nin başvurusu kabul edilmiş olacaktı.

Kararın gerekçesi

AYM’nin verdiği kararın gerekçesi bugün açıklandı. Oy çokluğuyla alınan kararda, infaz düzenlemesinin bir genel af ve özel af niteliği taşımadığı, oylamanın ise Anayasa’ya uygun olduğu tespitleri yapıldı.

Karara AYM Başkanı Zühtü Arslan, Üyeler Hasan Tahsin Gökcan, Engin Yıldırım, Hicabi Dursun, Celal Mümtaz Akıncı, M. Emin Kuz ve Yusuf Şevki Hakyemez muhalefet şerhi koydu.

Kararda Zühtü Arslan’ın beş sayfalık karşıoy gerekçesi yer aldı. Arslan, düzenlemenin af niteliğinde olduğunu belirterek, “Dava konusu kuralların hükmedilen cezaları ne şekilde etkilediğine, cezaların infaz şeklinden ziyade onları hafifleten veya kaldıran bir yönünün olup olmadığına bakılmalıdır. Kısacası düzenleme, cezanın infaz şeklini değil de kendisini etkiliyorsa bunun af niteliğinde olduğu kabul edilmelidir.” ifadelerini kullandı.

AYM Başkanı Arslan ayrıca şunları kaydetti:

“Altı yıla kadar hapis cezasına mahkum edilen hükümlülerin cezaevine girmeden cezalarının infaz edilmesine imkan sağlayan geçici 6. maddenin 1 numaralı fıkrası, cezanın kapsamına etki eden ve bir anlamda onu daha hafif seçenek yaptırımlara dönüştürerek hafifleten, bu nedenle de özel af niteliğinde olan bir düzenlemedir.

Dava konusu kuralların af niteliğinde olmadığının kabulü Anayasa’nın 87. maddesini işlevsiz ve anlamsız hale getirecektir. Bu yollar beşte üç çoğunluğa gerek duyulmaksızın, şartla salıverme ya da denetimli serbestlik adı altında belli suçlardan mahkum olanların cezaları değiştirilebilecek, hafifletebilecek veya tamamen ortadan kaldırılabilecektir. Mahkememiz çoğunluğunun kararı maalesef bu yolu açmaktadır. Gerçekten de 5275 sayılı Kanun’un 105/A maddesinin 1 numaralı fıkrasında yer alan “bir yıl”lık süreyi değiştirmek suretiyle çok uzun süreli hapis cezalarına çarptırılan hükümlülerin bile ceza infaz kurumlarına girmeden cezalarını infaz etmeleri ya da çok az süre cezaevinde kalmak suretiyle serbest bırakılmaları mümkün olabilecektir. Bunun da Anayasa’nın 87. maddesiyle bağdaşmayacağı her türlü izahtan varestedir.”

Anayasaya aykırılık

Düzenlemenin şekil bakımından Anayasa’ya aykırı olduğunu belirten Arslan şu ifadeleri kullandı:

“Dava konusu Kanun’un af niteliğinde bir düzenleme olan geçici 6. maddesi Anayasa’nın 87. maddesi uyarınca TBMM üye tamsayısının beşte üçünün çoğunluğu ile kabul edilmediğinden şekil bakımından Anayasa’ya aykırılık teşkil etmektedir.

Diğer yandan af niteliğinde olan bir düzenlemenin içinde bulunduğu herhangi bir Kanun’un bir bütün olarak beşte üç çoğunlukla kabul edilmesi gerekir. Nitekim Anayasa’nın 87. maddesindeki değişikliğin bir gereği olarak 2003 yılında TBMM İçtüzüğü’nün 92. maddesinde de bu yönde bir değişiklik yapılmıştır. Bu maddeye göre ‘Genel veya özel af ilanını içeren tekliflerin Genel Kurulda kabulü Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile mümkündür. Gerekli çoğunluk, söz konusu tekliflerin afla ilgili maddelerinde ve tümünün oylamasında ayrı ayrı aranır’. Anayasa Mahkemesi de 2005 yılında verdiği bir kararında, 5272 sayılı Kanun’un tümünün oylamasından sonra af içeren Geçici Madde 4’ün gerekli nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için metinden çıkarılması üzerine artık söz konusu Kanun’un farklılaştığını, bu nedenle tümünün yeniden oylanması gerektiğini, bu yapılmadığı için de kanunun şekil bakımından Anayasa’ya aykırı hale geldiğini belirtmiştir.

Açıklanan gerekçelerle, dava konusu Kanun’un tümünün ve geçici 6. maddesinin şekil yönünden Anayasa’ya aykırı olmaları sebebiyle iptal edilmeleri gerektiğini düşündüğümden çoğunluğun ret yönündeki görüşüne katılmıyorum.”

CHP’den bir başka başvuru

CHP, bu başvurunun ardından infaz yasasının tümü ya da 14 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle ikinci bir başvuru daha yapmıştı.

Bu başvurunun ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini kısa süre içerisinde esastan görüşecek.

Takip Et

20,116BeğenenlerBeğen
17,712TakipçilerTakip Et

Benzer Haberler

Editörün Seçtikleri