Ana SayfaTürkiyeGelecek Partisi yeni bir dönemin kapısını araladı! İşte ülkenin ayaklarını yere basacak...

Gelecek Partisi yeni bir dönemin kapısını araladı! İşte ülkenin ayaklarını yere basacak ‘temiz siyasez belgesi’

AK Parti'nin Ay'a seyahati açıkladığı dakikalarda Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Türkiye’de yeni bir dönemin kapılarını aralayacak temiz siyaset belgesine açıklıyordu.

AK Parti’nin Ay’a seyahati açıkladığı dakikalarda Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Türkiye’de yeni bir dönemin kapılarını aralayacak temiz siyaset belgesine açıklıyordu. İşte yolsuzluğu ve kayırmacılığı anlayacak o önlemler manzumesi.

Gelecek Partisi’nin siyasi ahlak reformu olarak tanımladığı ‘Temiz Siyaset Belgesi’ni duyurduğu programa, CHP, İYİ Parti, DEVA ve SP’nin de aralarında yer aldığı 8 partinin temsilcisi katıldı.

‘Önce temiz siyaset’ çağrısı yapan Davutoğlu “Kamu kaynaklarına yönelik istismarın önlenmesi de adil yargı da şeffaflık ilkesiyle teminat altına alınabilir” dedi.

KAMUDA ‘YAKINIMDIR’ DÖNEMİNE SON, HEDİYEYE SINIR 

* Rüşvet ile mücadele için hediye sınırı 100 dolar olacak. 

* İhaleler açık ihaleyle yapılarak, internette ilan edilecek. 

* Kamuya girişte referans ve mülakat uygulaması kaldırılacak. 

* TBMM üyelerinin uyacağı bir ‘Siyasi Etik Yasası’ çıkarılacak. 

* Her vatandaşa ekonomik gücü kadar vergi uygulanacak. 

* Türkiye Varlık Fonu’nun faaliyetleri sonlandırılacak.

ÇIKIŞ YOLU TEMİZ SİYASET  

Gelecek Partisi, siyasi ahlak reformu olarak nitelendirdiği ‘Temiz Siyaset Belgesi’ni açıkladı. İsraf, rüşvet ve yolsuzluğa ilişkin konuların ele alındığı belgenin tanıtımda konuşan Davutoğlu “Otoriterleşme eğilimi artıyor” dedi.

‘Güçler Ayrılığı’na vurgu yapan Gelecek lideri kişiye göre hukukun hukuksuzluğa neden olduğunu belirterek ekledi: Yolsuzlukların kökünden engellenmesi şeffaflık ilkesi ile sağlanabilir. Otoriterleşme ile desteklenen güç yozlaşmasının bedelini halk yoksullaşarak öder.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin siyasi ahlak reformu olarak nitelendirdiği ‘Temiz Siyaset Belgesi’ni açıkladı. Kamu maliyesi ve para politikası, kamu kaynaklarının kullanımı, haksız kaynak transferi, siyasetin meşru finansmanı, kamu istihdamı ahlakı ile denetim ve hesap verilebilirlik gibi 6 başlığın öne çıktığı belgede israf, rüşvet ve yolsuzluğa ilişkin konular ele alınıyor.

Tanıtım toplantısına CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, HDP, Anavatan Partisi, DSP ve Demokrat Parti’den temsilci katıldı. Tanıtımda konuşan Davutoğlu, şeffaflık ilkesine vurgu yaparak şöyle devam etti:  

BEDELİNİ HALK ÖDER 

“Otoriterleşme ile desteklenen güç yozlaşması kişisel ve münferit yozlaşmanın sistemik bir nitelik kazanmasına yol açar. Otoriter yolsuzluk düzeninde iktidarı elinde bulunduran siyaset, serveti elinde bulunduran iş dünyası ve bilgiyi şekillendiren sivil toplum arasında şeffaf olmayan ve denetlenemeyen bir ilişkiler ağı ortaya çıkar.

Bu ilişkiler ağı içinde siyasi iktidar kendisiyle çıkar ilişkisine girmiş dar bir iş çevresine ekonomi-politik rant düzeni sağlarken, aynı iş çevresi iktidarı elinde bulunduranların siyaset üzerinden zenginleşmesine kaynak sağlar. Her iki tarafın da karşılıklı olarak memnun olduğu bu ilişkiler ağının toplumsal bedelini ise geniş halk kesimleri yoksullaşarak öder.

Siyasi iktidarın otoriter eğilimlerinin pekişmesi bilgi üreten medya ve sivil toplum yapılarının özelde iş dünyası genelde toplum ve kamuoyu üzerinde baskı aracı olarak kullanılmasına, serveti elinde bulunduran dar bir çevrenin gücünü pekiştirmesi ise medya ve sivil toplum yapılarının siyaset üzerinde baskı aracı olarak kullanmasına yol açar.

Güç yozlaşmasına dayalı böylesi bir sistematik yolsuzluk düzenini engelleyebilecek üç temel unsur vardır: sağlam bir ahlaki zemin, güçlü ve yerleşik teamüllere dayanan sosyo-kültürel iklim ve sistem içinde gücün bir başka güçle dengelenmesi ve denetlenmesini sağlayan anayasal/yasal düzen.  

Gelecek Partili lideri Davutoğlu, ‘Temiz Siyaset Belgesi’ni kamuoyuna tanıttı.

GÜÇLER AYRILIĞI DENETİM TEMİNATI 

Tecrübeler göstermiştir ki şahsi ahlak unsuru gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Teminat olarak görülemez. Anayasal sistem desteği olmadan şahsi ahlakın yaşaması mümkün değildir. Çöl ikliminde gül ağacı varlığını sürdüremez.

Güçler ayrılığı ilkesi ise gücün objektif hukuk normlarına dayalı denetimi açısından yegane teminattır. Siyasi erki elinde bulunduran iktidar, servet birikimine sahip iş dünyası ve kanaat üreten medya ve sivil toplum yapıları arasındaki hukuk denetimine açık şeffaf ilişkiler ağı yolsuzluklara karşı önleyici hukuk düzeninin altyapısını oluşturur. 

ŞEFFAFLIK YOLSUZLUĞU ENGELLER 

Hangi alanı alırsanız yolsuzlukların kökünden engellenmesi kamu adına yapılan her türlü işlemin kamu denetimine açık olmasını sağlayacak şeffaflık ilkesi ile sağlanabilir.

Kamu ihalelerinde rekabetin sağlanarak kamu kaynaklarının istismar edilmesinin engellenmesi de, kayıt-dışı ekonominin kayıt altına alınması da, imar usulsüzlükleri ile şehirlerimizin dokusunun bozulmasının önüne geçilmesi de, hukuk alanında adil yargı süreçlerinin işlemesini teminat altına almak da, medyada gerçeklere dayalı özgür haberciliğin yapılabilmesi de, sosyal medyada trol çetelerine karşı insanların hukukunu ve onurunu koruyabilmek de şeffaflık ilkesi ile teminat altına alınabilir.

İnsanların özel hayatları ve devlet mahremiyetini gerektiren alanlar dışında şeffaflık tümüyle uygulandığında yolsuzluklar engellenir ve toplum vicdanı rahat eder. Şeffaflığa dayalı demokratik hukuk devleti ekonomik refahın da altyapısını oluşturur.  

KİŞİYE GÖRE HUKUK HUKUKSUZLUK 

Kişilere göre değişen hukuk normlarının olduğu, en temel haklardan olan mülkiyet hakkının teminat altına alınmadığı ve sözleşme hukukunun göz ardı edildiği toplumlarda ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması, hukuk düzeni olan başka ülkelere yönelmesi ya da hukuk dışı alana kayması kaçınılmazdır. Ekonomik kaynakların belli ellerde toplandığı oligarşik yapılanmalar hukukun objektif uygulama ilke ve prosedürlerinin kaybolduğu veya keyfi şekilde uygulandığı zeminlerde ortaya çıkar.

Yolsuzlukları ortaya çıkaran toplumsal iklim de böylesi bir hukuk anlayışının yaygınlaşması ile oluşur. Hukuk düzenine olan güven ise ancak ve ancak kamu denetimine açık şeffaflık ilkesi ile sağlanabilir. Özel mülkiyet hakkının özgürlüğünü teminat altına alan bir anayasal düzen bu bağlamda güçlü ekonominin ön şartı olarak görülmelidir. Bir gün uzayda da etkili bir konuma geleceğiz ama akşam pazar artıklarını toplayan yoksulların halini görmeden bunu söylemek tipik Sovyet dönemini hatırlatıyor. 

AYŞE BUĞRA ÖNEMLİ BİR AKADEMİSYEN 

Sayın Cumhurbaşkanının itham ettiği Ayşe Buğra hanımefendi önemli bir akademisyendir. Kamunun kaynaklarının nasıl yanlış kullandığı gösteren örneği burada görebiliriz. Kamu kaynakları çok dar bir iş çevresine aktarılıyor ve haksız kazanç olarak karşımıza çıkıyor. Otoriterleşme artıyor, basın özgürlüğü kısıtlanıyor. Bu toplantıya davet ettiğimiz kamu görevlisinin gelmek isteyip de bizi şimdi maruz görün dediğini bugünkü iklimin bir sonucu olarak görebiliriz.

‘Temiz Siyaset Belgesi’nin tanıtım toplantısında Davutoğlu’na Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, Parti Sözcüsü Serkan Özcan, Politika İzleme Kurulu Başkanı Feridun Bilgin, Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Serap Yazıcı eşlik etti. 

SEÇİMDE PARTİLERE MALİ DENETİM 

Gelecek Partisi’nin ‘Temiz Siyaset Belgesi’nde “Siyasi ahlak, şeffaflık, hesap verebilirlik ve iyi yönetişim ilkelerine dayalı demokratik hukuk devleti düzenini kurmayı taahhüt etmekteyiz” denildi. “Bu reform aynı zamanda ülkemizi Kovid sonrası yeniden yapılanma sürecine girmiş olan uluslararası düzenin öncü, iddialı ve itibarlı bir üyesi kılma amacını da barındırmaktadır” vurgusu yapıldı.

Gelecek Partisi, aylardır üzerinde çalıştıkları ve siyasette reform adı altında yaptıkları çalışmayı açıkladı. ‘Siyasi Ahlak Reformu: Temiz Siyaset Belgesi’ olarak açıklanan çalışmanın Gelecek partisi için ‘ödev değil bir ahit olduğu’ bilgisi paylaşıldı. Belgede “Emek Barışı, Vatandaş Bütçesi ve Siyasi Etik Yasası” ayrıntıları dikkat çekti. Belgede yer verilen önemli konu başlıkları şöyle:

TÜRKİYE VARLIK FONU SONLANDIRILACAK 

* Rüşvet ile mücadele için, hediye sınırı 100 dolar olacak.  

* Türkiye Varlık Fonu sonlandırılacak. 

* İhaleler, açık ihale usulü ile yapılarak, internet sitesinde ilan edilecek. 

* Siyasi partilerin hazineden yardım alması için gerekli olan yüzde 3 oy alma şartı yüzde 1’e düşürülerek, partilerin yasal gelirlerine denetim mekanizması oluşturulacak.  

* Seçim dönemi partiler mali denetlemeye tabi tutulacak.

KAMUYA GİRİŞTE MÜLAKAT KALDIRILACAK 

* Kamuya girişte, referans alınması uygulaması kaldırılacak, güvenlik soruşturması gerektiren pozisyonlar için hazırlanan raporlar tek seferlik oluşturulan bağımsız bir kurul tarafından incelenecek. 

* Kamuya personel istihdamında mülakat sistemini özel yetenek gerektiren çok sınırlı sayıdaki alan hariç olmak üzere kaldıracak, her meslek için objektif kriterlere dayalı yazılı sınavlar yapılacak.

‘SİYASİ ETİK YASASI’ ÇIKARILACAK 

* TBMM üyelerinin yasama ve denetim faaliyetlerini yaparken uymaları gereken Siyasi Etik Yasası çıkarılacak. 

* Meclis’in denetim mekanizmalarından Meclis Araştırması Müessesini etkin hale getirilecek. 

TBMM’DEKİ HER PARTİ AYM’YE GİDEBİLECEK 

* İlga edilen sözlü soru mekanizmasını yeniden oluşturulacak. 

* TBMM’de temsilcisi bulunan tüm siyasi partilere Anayasa Mahkemesi’nde kanunların anayasal denetimi için iptal davası açma yetkisi sağlanacak. 

* Yargı mensuplarının bireysel bağımsızlıklarını garanti etmek amacıyla HSK özerk bir yapıya kavuşturulacak. 

HER VATANDAŞIN GÜCÜ KADAR VERGİ 

* Her vatandaşın ödeyebileceği yani ekonomik gücü kadar vergi uygulaması. 

* Vatandaş bütçesi hazırlanacak ve yetki yeniden Meclis’e verilecek. 

* Emek barışı ilan ederek kayıt dışı çalışan ve çalıştıranların beyan yoluyla sistem içine girmesini sağlanacak. Çalışanların sendika ve örgütlenme hakkı teşvik edilecek. 

* Vergi reformu kapsamında vergi teşvik ve istisnalarını kişiye ve kuruma özel olmaktan çıkarıp, aynı durumda olan gerçek ve tüzel kişilerin hepsini kapsayacak. 

* Enflasyon hedefinin tutturulamaması nedeniyle iki dönem üst üste hükümete mektup yazmak zorunda kalan TCMB Başkanı, Meclis’teki oy çoğunluğu ile görevinden alınabilecek. 

* Finansal sektöre ilişkin düzenleme ve denetleme yetkileri TCMB bünyesinde birleştirilecektir. TCMB bünyesinde Finansal İstikrar Kurulu da oluşturulacak.

Takip Et

20,116BeğenenlerBeğen
17,713TakipçilerTakip Et

Benzer Haberler

Editörün Seçtikleri