Ana SayfaTürkiyeGelecek Partisi'nden gelir adaleti ve sosyo-ekonomik düzen raporu

Gelecek Partisi’nden gelir adaleti ve sosyo-ekonomik düzen raporu

Gelecek Partisi, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden "Gelir Adaleti ve Sosyo-Ekonomik Düzen" başlıklı bir rapor yayımladı

Gelecek Partisi, resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden “Gelir Adaleti ve Sosyo-Ekonomik Düzen” başlıklı bir rapor yayımladı. Çarpıcı değerlendirmelere içeren rapor, sosyal patlama tehlikesine ve gelir dağılımındaki adaletsizlikten kaynaklı olası bir iç karışıklığa sebebiyet verebileceğine dikkat çekildi.

Raporda, “Aynı toplum içerisinde yaşayan bireylerinin çok farklı hayat standardı içinde bulunduklarının bilincine varmaları, bir takım sosyal sorunları beraberinde getirmektedir. Gelir dağılımının bozuk olması bölgesel yoksulluk oranının da artmasına sebep olmaktadır. Üstelik insanlar yoksullukların sebeplerini sorgulamakta ve farklılıkların nedenini iktidarın
izlediği politikalara bağlamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Raporun tamamı şu ifadelerden oluşuyor:

Gelir Adaleti: Ülke içerisinde elde edilen
gelirlerin tüm vatandaşlara eşit şekilde
paylaştırılmasıdır.
Sosyoekonomi: Toplumsal değerler ve
ekonomi arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Ekonomik değişimlerin toplum üzerindeki
etkilerini ele alır. Geçmişten günümüze toplum yapısını tesiri altına alan üretim ve tüketim
zincirinin toplumlar üzerindeki olumlu ve olumsuz taraflarını değerlendirir. Asıl amaç toplumları yükseltmektir.

Gelir Adaletinde Gini Katsayısı

Gini katsayısı, bir ülkenin milli gelirinin ülkede yaşayan vatandaşlar arasında dağılımını ölçen bir istatistiksel hesaplamadır. Bu sayı ülkenin zenginliğini ifade etmez, eldeki zenginliğin eşit paylaşılıp paylaşılmadığını ortaya çıkarır. Gini katsayısının değer aralığı 0 ile 1 arasındadır.
Bu değerin 1 olması ülkedeki bütün milli gelirin sadece bir kişi tarafından kazanılması anlamına gelmektedir. Yani 1’e yaklaştıkca gelir dağılımındaki eşitsizliğin arttığını ifade eder.

Türkiye’nini Gini Katsayısı

Türkiye’de gini rasyonu ilk kez 1987 yılında hesaplanmıştır. Endeksi 0,4348 değerini almıştır. Ülkemizde bu güne kadar gini rasyonu 0,4018 seviyesine gerilemiştir. Dünyada gini endeksi 0,48 seviyelerine kadar yükseldiği zaman Türkiye’de bu oran daha düşük olmuştur. Fakat büyüme oranı bakımından ortalama üzerinde olduğu için oran yüksek kalmaktadır.

Gelir Adaleti

Gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yoksulluk günümüzde dünyanın ve ülkemizin karşılaştığı en ciddi sorunlardan birisidir. Yoksulluk, her ülkede gelir dağılımında adil olmayan bir sistemin etkisi ile ortaya çıkmaktadır. Gelir dağılımındaki adalet geciktikçe, toplumdaki gelir farkı da artmaktadır. Gelişmiş ülkelerin ekonomileri, gelir düzeyi yüksek olanların
ekonomilere sağladıkları katkılarla büyümektedir. Türkiye’de gelir adaletsizliği ve sosyal yardım sağlama sistemleri, yetersiz ve orantısız bir şekilde faaliyette bulunmaktadır. Bu nedenle bu yapıda bazen kaynak israfı, bazen de kaynakların yanlış yerlere kullanıldığı görülmektedir. Toplumda huzur ve güveni sağlamak için insanlar arasında adaletin
olması gerekir. Adaletin olmadığı ülkelerde ekonominin de kötü olduğu gözlemlenmektedir.
Dünya genelinde meydana gelen toplumsal olayların ve yaşanan savaşların temelinde de adaletsizlik vardır.
Paylaşmak ve paylaştırmak her zaman önemini korumaktadır. Günümüzde ise olması gereken paylaşma, hoşgörü ve fedakârlık yerini bencillik, kibir ve nefret gibi duygulara bırakmıştır.

Grafikte görüldüğü gibi ülkemiz OECD ülkeleri arasında gelir adaletinin düşük olduğu ülkeler
arasında yer almaktadır. OECDE (Organisation for Economic Co-operation and Development)
(Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) Gelir adaletinin düşük olduğu ülkemizde, halkımız arasında sosyal dayanışma ve yardımlaşma oranı da düşmektedir. Bunun acı sonuçları sosyal
patlama ve bunalımlara sebep olmaktadır. Bu sebepten diyebiliriz ki, gelir dağılımdaki adaletsizlik, sadece ekonomik bir sorun değil aynı zamanda sosyal bir sorunun temelidir.

Gelir dağılımında adaletin kendiliğinden gerçekleşmesi beklenemez. Dünyada ve ülkemizde adalet terazisinin dengesini belirleyen o ülkenin iktidarıdır. Ülkenin gelir kaynakları ve bu
kaynakların dağıtımı yandaşların emrine verildiğinde adaletten bahsetmek mümkün değildir.

Bir ülkede idarecilerin yolsuzluğa, yasaklara suiistimale göz yummaları, ekonomik dengelerin alt üst olmasının başlıca sebebidir. Günümüzde iktidar tarafından gelir dağılımda yandaşlık ve adaletsizlik sosyal devlet anlayışını hiçe saymaktadır.

Kin ve nefretin toplum içinde artmasına neden olmaktadır

Aynı toplum içerisinde yaşayan bireylerinin çok farklı hayat standardı içinde bulunduklarının bilincine varmaları, birtakım sosyal sorunları beraberinde getirmektedir. Gelir dağılımının bozuk olması bölgesel yoksulluk oranının da artmasına sebep olmaktadır. Üstelik insanlar yoksullukların sebeplerini sorgulamakta ve farklılıkların nedenini iktidarın izlediği politikalara bağlamaktadır. Bu yanlış politikalar bireyler arasında kin ve nefretin, toplum içerisinde de huzursuzluğun artmasına sebep olmaktadır. Bunun acı örneklerini yaşamakta oluşumuz durumu gözler önüne seriyor. Oysa ki aynı havayı teneffüs eden her birey eşittir ve aynı şekilde değerlidir. Bu bağlamda ülkemizdeki mevcut eşitsizlikleri önlemek ve gelir dağılımındaki adaleti sağlamak için politikalar uygulayarak toplumsal refahı
artırmayı hedefliyoruz.

Hangi kesimden olursa olsun bu ülkede yaşayan her bireyin huzur ve güveni için kalıcı sosyal
politikalar üreterek toplumumuzda huzur ve güveni sağlayacağız.

Takip Et

20,116BeğenenlerBeğen
17,702TakipçilerTakip Et

Benzer Haberler

Editörün Seçtikleri